BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB “NAVIT Technologies group”, įm. kodas: 304427561, buveinės adresas: Laisvės al. 118, 44253 Kaunas (toliau – Bendrovė), siekdama užtikrinti visų fizinių asmenų privatumą bei asmens duomenų saugumą, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais bei šia privatumo politika.
 2. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) galite sužinoti kokią informaciją apie fizinius asmenis (toliau – Jūs) renka Bendrovė, kokiais tikslais naudoja ir kam perduoda. Prašome Jūsų įdėmiai perskaityti ir susipažinti su Privatumo politikoje pateikta informacija.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Pateikdami savo asmens duomenis Bendrovei esate susipažinęs ir informuotas, kad Bendrovė veikia kaip finansinių paslaugų tarpininkė, t. y. pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su finansines paslaugas (vartojimo kredito, išperkamosios nuomos (vartojimo kredito), finansavimo, lizingo, finansinės nuomos ir kt.) teikiančiomis įmonėmis (toliau – Kredito davėjai) ir tarpininkauja teikiant Jums tokias paslaugas. Kredito davėjai yra šie asmenys:
 2. UAB “NAVIT Technologies groupJuridinio asmens kodas: 304427561
 3. Kredito davėjai taip pat turi teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, atlikdami kreditingumo, finansinės rizikos vertinimą. Kredito davėjai suteikdami finansines paslaugas, tai atlieka savo sistemoje ir vadovaujasi savo asmens duomenų tvarkymo politika.
 4. Kredito davėjai siekdami įvertinti Jūsų mokumą, įsipareigojimų vykdymo riziką, gali gauti informaciją iš kitų trečiųjų asmenų, pvz.:
 1. VĮ Registrų centro
 2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos
 3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 4. VĮ “Regitra”
 5. Negaliojančių dokumentų registro
 6. Fizinių asmenų bankroto registro
 7. Ieškomų asmenų registro
 8. UAB “Creditinfo Lietuva”
 9. Lietuvos banko
 10. Ir kitų
 11. Esate informuotas ir sutinkate, kad vertinant Jūsų kreditingumą gali būti vykdomas profiliavimas, t.y. automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris naudojamas kredito vertinimo, rizikos valdymo tikslais, kovojant su sukčiavimu, įskaitant preliminarų vertinimą bei išvadų darymą ar Jūs galite naudotis Kredito davėjų finansinėmis paslaugomis. Taip pat įspėjame, kad toks vertinimas gali ateityje turėti įtakos Jūsų sandorių sudarymui.
 12. Jūsų asmens duomenys asmens tapatybės nustatymo, finansinių paslaugų suteikimo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais Bendrovėje tvarkomi ir saugomi pagal Kredito davėjų duomenų tvarkymo politikas.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi:
  • Lankantis Bendrovės internetinėje svetainėje
  • Pildant Bendrovės internetinėje svetainėje esančius dokumentus, t.y. paraiškas, anketas ir kt.)
  • Užpildžius Bendrovės internetiniame puslapyje esančius dokumentus ir sutikus su privatumo politika.
  • Atskleidžiant asmens duomenis Bendrovės darbuotojams el. paštu arba telefonu.
 2. Asmens duomenys tvarkomi tokiais tikslais:
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais – informuojame, kad šie duomenys tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą. Šiuo tikslu naudojami tokie duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, IP adresas.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti susisiekdami su mumis el. paštu: info@skolinkis.lt arba telefonu: +370 (678) 777 61.

Taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais duomenimis; pareikalauti juos pašalinti (įgyvendinti teisę būti “pamirštam”; reikalauti ištaisyti duomenis, jeigu jie yra netikslūs; skųsti Bendrovės veiksmus LR Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų duomenys tvarkomi netinkamai.

Bendrovė gavusi bet kurį iš aukščiau nurodytų prašymų, turės Jus identifikuoti, t.y. privalėsite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo tapatybę patvirtinti elektroninių ryšių priemonėmis.

Jūsų prašymai bus išnagrinėti ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo prašymo gavimo dienos.

 • Tarpininkavimo tikslais su Kredito davėjais, dėl finansinių paslaugų suteikimo – šiuo atveju tvarkomi duomenys, kuriuos Jūs pateikėte užpildydami paraišką (t.y. vardas, pavardė; asmens kodas; paso arba asmens tapatybės kortelės numeris; finansiniai įsipareigojimai (paskolos, lizingai); duomenys apie pajamas (pajamų šaltiniai); gyvenamoji vieta; šeimyninė padėtis).
 • Bendrovės teisių užtikrinimo ir gynimo tikslais.
 • Bendrovė gali tvarkyti Jūsų duomenis ir kitais tikslais laikydamasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

IV. SLAPUKAI

 1. Bendrovės internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote.
 2. Bendrovė naudoja trijų rūšių slapukus, kurių paskirtis:
  • Saugoti lankytojų parinktis;
  • Užtikrinti, kad internetinė svetainė veiktų;
  • Rinkti analitinius duomenis (apie Bendrovės internetinės svetainės lankytojų elgseną) marketingo tikslais.
 3. Jeigu vis dėlto nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašyti slapukai, galite pakeisti savo internetinės naršyklės slapukus (išjungti juos visus arba išjungti/įjungti po vieną). Taip pat visus slapukus iš Jūsų įrenginio galite pašalinti išvalant naršymo istoriją naršyklėje.